WE MOGEN WEER !!!

WE MOGEN WEER !!!

Na maanden de protocollen gevolgd te hebben kunnen wij eindelijk weer gebruik maken van de sportzaal op vrijdag 21 mei. De matten kunnen weer gelegd worden en er kan weer aiki getraind worden. Ukemi’s kunnen weer beoefend worden evenals de verdedigingen vanuit pakken of slagen vanuit tachi waza, suwari waza en hanmi handachi waza.

Opgemerkt wordt dat de buitentrainingen met Jo en Bokken bij droog weer blijven bestaan. Omdat dit niet in de sportzaal beoefent hoeft te worden is er geen zaalhuur van toepassing en kan de contributie laag blijven. In de groepsapp wordt hierover gecommuniceerd.

BELANGRIJK !!!

Hoe de protocollen nu gevolgd dienen te worden laat ik hier even weg, belangrijk is dat wij wel op moeten blijven passen voor eventuele besmettingen van elkaar. Daarom blijven wij trainen met families bij elkaar, de trainingspartners die met elkaar trainen blijven op tenminste 1,5 meter van de andere trainingspartners en belangrijker is dat als je coronaverschijnselen hebt zoals hoesten, niezen, koorts, een loopneus, etc. je niet naar trainen komt.

Als wij goed op onszelf en op elkaar passen dan wordt besmetting voorkomen en kunnen wij van onze prachtige sport blijven genieten.

Tot op de tatami (of buiten natuurlijk)

In memoriam Donovan Waite Shihan (1957-2021)

In memoriam Donovan Waite Shihan (1957-2021)

Op 26 februari 2021 bereikte mij het nieuws dat Donovan Waite Shihan plotseling is overleden.
Wij wensen zijn familie, dierbaren en vrienden alle sterkte toe met het verlies van een prachtmens.

Donovan Shihan werd op 4 november 1957 geboren in Jamaica. In Birmingham (VK) stroomde Donovan op jonge leeftijd na judo en karate door in aikido, waarin hij al op zijn 14e zijn shodan behaalde. In 1981 begon hij als uchi-deshi bij Yoshimitsu Yamada Shihan, waar hij twaalf jaar verbleef. Yamada Shihan is op zijn beurt weer een uchi-deshi geweest bij O-Sensei, Morihei Ueshiba.

Donovan Shihan had zijn eigen dojo — The Aikido Institute of Philadelphialphia — maar was ook een graag geziene docent op stages, en hij gaf onder andere les bij The New York Aikikai dojo van Yamada Shihan. Een bezoek aan mijn familie in New York, betekende voor mij steevast ook een bezoek aan de Aikidolessen van Donovan Shihan in beide dojo’s.

Op YouTube vond ik een interview met de Shihan toen hij doceerde in Brazilië. Het geeft een mooi portret van de persoon die hij was, geheel in zijn eigen woorden. Hij wist mij vanaf onze eerste ontmoeting inspireren, en mede door hem is mijn passie voor aikido gegroeid tot wat het nu is. Ik zal Donovan missen.

2e protocol COVID-19 en buiten- of binnensporten

2e protocol COVID-19 en buiten- of binnensporten

Nieuwe Corona maatregelen vanaf 14 oktober

Protocol training:

Om binnen en buiten te kunnen trainen dient er natuurlijk wel een protocol gevolgd te worden om besmetting van elkaar te voorkomen. Dit is voorlopig weer aangescherpt. Dit protocol is voornamelijk opgesteld door de overheid die zich houdt aan de adviezen van de experts. Daarom wordt dit streng gevolgd bij het trainen maar ook het protocol van NCO-NSF wordt strikt nageleefd naast de adviezen van de gemeente.

 • Als je verkouden bent, hoest, niest, een loopneus of koorts hebt blijf je thuis
 • Als er thuis mensen Coronaverschijnselen hebben of positief getest zijn, blijf je ook thuis
 • Als je in de buurt of in aanraking bent geweest met mensen die Coronaverschijnselen hebben (gehad), blijf je ook gedurende de incubatietijd thuis
 • Je gaat thuis al naar het toilet want je kunt niet naar de wc in het gebouw
 • Je komt en gaat in je trainingskleren want je kunt je niet omkleden in het gebouw
 • Een mondkapje mag maar is niet verplicht
 • Je komt op tijd om je handen te ontsmetten voor aanvang van de training. Dit doe je bij het betreden van de sportzaal
 • Je blijft op minstens 1,5 meter afstand van de andere leden dus gaat niet stoeien, ravotten of elkaar vastpakken
 • Je geeft elkaar ook geen hand maar groet elkaar op afstand met een buiging
 • Je neemt een handdoekje mee om zweet af te vegen en dat handdoekje stop je steeds onder je kleding
 • Mocht je door inspanning moeten hoesten dan doe je dat in je elleboog
 • De trainer neemt lange bezemstelen mee, langer dan 1,5 meter, om daarmee technieken te kunnen oefenen
 • Deze bezemstelen zijn al schoongemaakt en worden na de training weer schoongemaakt door de trainer
 • Na het trainen groet je naar elkaar met een buiging en vertrekt naar huis waar je kunt douchen want het gebouw is gesloten
 • Als er vragen zijn dan kan dat na de les op gepaste afstand van elkaar of je stuurt een mail naar de trainer

Hier komt bij sinds 14 oktober:

 • Uke is een familielid of iemand van gelijke leeftijd
 • Er wordt niet gewisseld van Uke tijdens de gehele training
 • Uke en Tori vanaf 18 jaar dragen een mondkapje
 • Er wordt niet met meer dan 2 personen samen getraind
 • Tussen de groepjes mensen blijft tenminste een afstand van 1,5 meter

Woensdagavond buitentraining om 18:00 uur

Omdat er getraind wordt op het pleintje achter de sportzaal wordt dit gedaan als er geen kinderen aanwezig zijn. Dit om de kinderen niet tot last te zijn als zij op hun tijden willen spelen of daar aanwezig zijn, maar ook om verstoring van de les en contact met die kinderen te voorkomen. Daarom is besloten te starten na 18:00 uur. De dagen worden naar beschikbaarheid van de leden en in overleg ingevuld.

De weersverwachting blijven wisselvallig maar via de groepsapp kan aangegeven worden of je komt of niet. Wil je ook in de groepsapp? Stuur dan een mailtje met je naam en mobielnummer.

Vrijdagavond binnentraining vanaf 18:00 uur

Sportaccommodatie De Stal blijft voor aikido nog beschikbaar tot de nieuwe maatregelen. Omdat voor de zaalhuur een contract is opgesteld met Optisport blijft dit op de vrijdagavond van 18:00 uur tot 19:30

Als er vragen zijn hoor ik dat graag.

Gastlessen bij Duykeldam Swifterbant ten einde

Gastlessen bij Duykeldam Swifterbant ten einde

Zie het eerdere bericht onder “Samenwerking sportcoach De Meerpaal met Aikido Dronten” voor de toelichting in welk kader de gastlessen bij de Duykeldam te Swifterbant hebben plaatsgevonden.

Op deze laatste dag waren er minder kinderen dan op de twee voorgaande dagen. Nu waren er 10. Het enthousiasme was er echter niet minder om.

Kickboksschool Aware Sports was als gast

Als gast was mevrouw Pater aanwezig die een kickboksschool voor kinderen aan het oprichten is. Zie de website www.aware-sports.nl voor meer informatie.

Houding, afstand en timing belangrijk bij aikido

Mevrouw Pater was ook voor mij een aangename gast want nu kon ik de basiselementen van aikido, namelijk houding, afstand en timing, goed demonstreren. Het is altijd beter iemand van gelijke lengte voor je te hebben dan een kind.

Allen kinderen deden heerlijk mee. Nadat bij sommigen een extra aanwijzing te hebben gegeven was ook deze laatste kennismakingsles ten einden. Met het vakkenspel aan het einde van de les bleek dat het fanatisme om te winnen toch nog aanwezig was. Van klein tot groot deden hun best om te winnen maar lieten achteraf duidelijk merken te hebben genoten.

Dankwoord

Tot slot van deze driedaagse kennismakingslessen wil ik een dankwoord richten tot André Warners en Lisanne Brouwer van De Meerpaal Dronten die deze lessen mogelijk hebben gemaakt. Ook wil ik basisschool De Duykeldam in Swifterbant danken voor de mogelijkheid hun sportzaaltje te mogen gebruiken

WE MOGEN WEER !!!

Samenwerking met sportcoach De Meerpaal

Samenwerking start in 2018

Tijdens de start van Aikido Dronten in 2018 is er contact geweest met de gemeente Dronten, De Meerpaal en OptiSport. Uit deze contacten is er een goede samenwerking ontstaan die tot op de dag van vandaag nog staat. Zo is er regelmatig contact met deze organisaties over de voortgang, wat wij voor elkaar kunnen beteken en waar wij elkaar kunnen versterken. Met De Meerpaal is er intensief contact met de buurtsportcoaches en wordt er regelmatig van gedachten gewisseld. Zo is er door de sportcoach André Warners op een breed niveau meegedacht om o.a. aikido te promoten.

Vraag in het kader van (S)coolplay

Het programma (S)coolplay omvat de kinderen op de basisscholen kennis te laten maken met verschillende sporten. Dit wordt dan gegeven of georganiseerd met de sportvereningen in Dronten door de sportcoach die verantwoordelijk is voor de desbetreffende deelgemeente. Tijdens een vragenuurtje met de klassen in het basisonderwijs werd André, verantwoordelijk voor Swifterbant, gevraagd of er ook eens een les gegeven kon worden in een vechtsport. Op de vraag waaraan gedacht werd kwamen alle bekende sporten aan bod maar niet aikido. Hierop vroeg André of zij wisten wat aikido is hetgeen ontkennend werd beantwoord. En in het kader van opleiden en meer zicht krijgen welke sporten er zijn, werd ik door André benaderd. De stagiair Lisanne werd ingezet die een afspraak met mij maakte.

Afspraken lessen aikido in Swifterbant

Tijdens het gesprek met Lisanne, waarin uitleg gegeven werd wat aikido inhoudt en wat je ermee kunt doen, werd duidelijk wat de bedoeling was. Kinderen kennis te laten met een andere sport dan de gebruikelijke bodusporten. Hierbij is het uitgangspunt niet te kijken wie de sterkste of de beste is maar juist een les te geven in houding, weerbaarheid en meebewegen. En daar is juist aikido geschikt voor. De afspraak werd gemaakt om niet één les te geven maar drie. Met één les maken de kinderen heel even kennis maar met drie lessen kan je meer bouwen, blijft het meer hangen en wordt het gevoelsmatiger duidelijker wat je met aikido kunt doen. De lessen zouden plaatsvinden in Swifterbant op basisschool De Duykeldam en wel na afloop van lestijden dus in de vrije tijd van de kinderen. De duur zou ca één uur zijn waarbij er een vrije inloop is omdat een aantal kinderen eerst nog naar huis moesten. Hier diende ik dan mijn programma op aan te passen. Na akkoord van mijn kant werden de dagen 12 november 2019, 10 december 2019 en 14 januari 2020 vastgelegd.

Aikido clinic 12 november 2019

Basisschool De Duykeldam was makkelijk te vinden voor mij omdat ik daar in 2018 een gastles mocht verzorgen. Deze gastles was indertijd in de sporthal maar nu was de afspraak in de school de les verzorgen. Omdat de lessen nog gaande waren en ik die niet wilde verstoren ben ik maar op zoek gegaan naar een kleedruimte. Dat werd gevonden in de repro waar ik mij omkleedde. Net op tijd kwam ik die ruimte uit waarna Lisanne en André mij opvingen en naar de kleine gymzaal brachten waar de clinic zou plaatsvinden. Hier waren al een paar kinderen aanwezig zodat ik besloot maar te beginnen en wel zou zien of er nog meer binnen zouden komen. Op de vraag wie bekend is met de naam aikido staken de meeste kinderen hun vinger op. Het bleek dat zij vorig jaar de gastles hadden gevolgd. Samen werden de paar matten uitgelegd die aanwezig waren. Gestart werd met een uitleg hoe je moet rollen. Aangezien er een judoka in de groep zat konden wij samen een aantal voorbeelden laten zien. Gaandeweg werd het wat drukker en na een kwartier waren er 11 kinderen die meededen. Die pasten niet allemaal op de matten dus besloot ik om door te gaan met Kokyu Ho. Lekker op de knietjes tegenover elkaar en oefenen of het lukt. Na wat aanpassingen in hun houding ging dit redelijk. Hierna dan maar in Tachi waza een draai maken waarbij er Ushiro Ryote dori werd geoefend. Dit alleen dat je uit de pakking kwam want voor verdere technieken zou je tenminste moeten kunnen valbreken. Je kent de kinderen immers niet en op eventuele blessures zit niemand te wachten. De tijd zat er bijna op zodat ik besloot met waar de kinderen altijd plezier in hebben en wel het vakkenspel. Na wat uitleg omdat de zaal klein is en er geen direkte lijnen zijn te zien lukte dit aardig. En na het afgroeten gingen de kinderen naar buiten en kon ik even napraten met Lisanne en André. Er waren wel wat foto’s gemaakt maar onbekend is of die vertoond mochten worden ivm met AVG. Om geen problemen te krijgen zal ik die hier dan ook niet plaatsen.

Aikido clinic 10 december 2019

Nu wel op tijd en ruim van te voren de matten uitgelegd. De judoka was ook aanwezig en hielp mee. Na afloop van de reguliere lessen druppelde het langzaam binnen waarna ik begon met groeten naar Ueshiba en gelijk maar met Kokyu Ho startte. Omdat het binnen bleef druppelen ook maar doorgegaan met Ushiro Ryote Dori omdat ook dit de vorige keer geoefend werd. Zo kon ik kijken wat was blijven hangen. Dat viel reuze mee en dat deed mij besluiten om deze techniek helemaal af te maken met Sankyo. Onder begeleiding van Tori moest Uke naar de grond gebracht worden en dan stoppen. Geen klem dus. Toen ook dit goed ging werd er overgegaan op Tachi waza Aihanmi Ikkyo. Zo leerden ze dus om van een pakking van achteren en van voren zich te bevrijden. Ook nu weer afgesloten met een vakkenspel waarna de kinderen na het afgroeten weg gingen. Met Lisanne en André geëvalueerd waaruit bleek dat er nu meer kinderen aanwezig waren dan de vorige keer. De vorige keer 11 en nu 15. Er was dus mond op mond reclame wat een goede zaak is.

Op 14 januari is de laatste les in het kader van (S)coolplay. Ik ben benieuwd hoeveel kinderen en dan zullen komen.

Ter afsluiting mijn dank aan Lisanne en André, de Duykeldam en De Meerpaal om deze clinics te verwezenlijken.

Harrie

Gastles C. Huygensschool Dronten 27 november 2019

Gastles C. Huygensschool Dronten 27 november 2019

Op woensdag 27 november heeft Aikido Dronten een gastles mogen geven op basisschool Christiaan Huygens in Dronten.

Evenals in 2018 zijn een aantal basisscholen benaderd om aikido meer naamsbekendheid te geven door een gastles te geven. In 2018 heeft dat geresulteerd in aikidolessen aan de groepen 7 en 8 van een aantal basisscholen in Dronten waaronder de Christiaan Huygens.

Nieuwe docenten Christiaan Huygens

Omdat er contacten waren met de scholen was het benaderen makkelijk. Echter, de Christiaan Huygensschool was gesloopt en ondergebracht op een andere locatie omdat de nieuwbouw nog niet gereed is. Ook waren de docenten met wie er in 2018 contact was niet meer aanwezig zodat er opnieuw kennis gemaakt moest worden. Deze kennismaking verliep in een open sfeer en al snel was er van beide kanten enthousiasme om een gastles te geven tijdens de gymlessen. Dit zou gebeuren aan twee gecombineerde klassen. Eerst de klassen 6 en 7 waarna dan de klassen 7 en 8 zouden volgen. Aangezien er twee lesuren per gecombineerde klassen waren werd besloten het laatste uur van klas 6/7 te doen en daarna het eerste uur klas 7/8.

Dynamische eerste les met een kleine demonstratie

De les aan klas 6/7 was wat druk omdat er een nieuwe leraar in een vreemde outfit het gymlokaal binnen kwam lopen. Maar na een uitleg over de kleding en het maken van afspraken hoe wij met elkaar om zouden gaan tijdens de les deed iedereen lekker mee. Hier en daar wat speels gedrag maar dat mag want het zijn kinderen en daarbij stond er een nieuwe leraar die altijd uitgeprobeerd wordt. Door wat extra uitleg te geven en de vaart erin te houden door ze tussendoor wat te laten hollen met een vakkenspel, werd dit ondervangen. In deze klas zitten drie kinderen die al aan aikido doen. Twee leden, Martin en Lourens, uit mijn vereniging en één van Aikido Almere. Omdat deze aikidoka’s hun kunnen wilden laten zien heb ik ze een aantal techniekjes laten doen zoals Mae Ukemi, Shiko, Tai sabaki en Tachiwaza Ikkyo. Daarna alle kinderen Ushiro Ryote Dori Ikkyo laten doen wat toch wel persoonlijke uitleg nodig had. Dat de kinderen na de les om wat extra uitleg vroegen en de gymleraar aangaf dat het een leuke dynamische les was, geeft aan dat het geslaagd was.

Tweede les had toch wat meer aandacht

De kinderen van klas 7/8 stonden al klaar. Zij waren evenals klas 6/7 vooraf ingelicht dat er een aikidoles gegeven zou worden. Omdat ik nu niet de klas binnen kwam lopen tijdens de les maar zij binnen kwamen lopen tijdens het afsluiten van de voorgaande les, was de entree voor mij makkelijker en daardoor wat rustiger. Dat er ook wat oudere kinderen in deze gecombineerde klas zitten maakte het nog eenvoudiger. Ik had gelijk de aandacht want de interesse was al opgewekt en na ook hier afspraken gemaakt te hebben kon er gestart worden. In deze klas was een stagiar die ik mooi kan gebruiken als uke. Deze stagiar doet aan Pencak silat waardoor ik niet helemaal rekening met uke hoefde te houden als het zou gaan om een ukemi. Daarbij was het een volwassene zodat het in de ogen van de kinderen eerlijker zou verlopen dan als ik een kind van 10 jaar als uke zou hebben. Na als opwarming ze een paar rondjes had laten lopen werd begonnen met Suwari waza Kokyu ho. Zo konden ze voelen wat uke doet en waar de energie zit. Al snel kon je de macho’s onder de jongens zien. Maar na enige uitleg liep dat ook goed. Op dat moment kwam mijn zoon binnen en kon ik met hem als uke duidelijk laten zien dat als er met kracht en grote weerstand wordt aangevallen aikido juist makkelijker wordt. Je gebruikt immers de energie van de ander. En ook na afloop van deze gastles waren er veel vragen van zowel de leerlingen als de docenten.

Al met al weer prachtige gastlessen kunnen geven in het basisonderwijs.

Met dank aan basisschool Christiaan Huygens dat ik daar gastlessen heb mogen geven en alle medewerking heb gekregen van de sportdocenten.