COVID-19 (CORONA) en buiten- of binnensporten

COVID-19 (CORONA) en buiten- of binnensporten

Covid-19 of beter bekend als het Corona-virus zorgde voor een lock-down in Nederland. Dit hield in dat alle horeca, bedrijven, sportverenigingen etc. verboden werden hun activiteiten uit te blijven voeren. Dit alles om de verspreiding van het virus te voorkomen.

Contactsporten per 1 juli 2020 weer toegestaan onder bepaalde voorwaarden

In de loop van afgelopen maanden werd er beetje bij beetje door de overheid besloten om de lock-down daar te versoepelen waar dat mogelijk was en waar de besmetting minder risico liep. Sporten waarbij je met elkaar in contact kunt komen, bleven echter verboden om te beoefenen of te trainen tot 1 juli 2020. Budosport is daar een onderdeel van. Per 1 juli 2020 zijn contactsporten tot 19 jaar weer toegestaan. Hoe dit voor aikido zit vanaf 19 jaar is nog niet voor 100% duidelijk zodat die vraag is uitgezet bij de gemeente. De gemeente controleert de protocollen en geeft toestemming of bepaalde sporten zijn toegestaan conform de opgestelde protocollen.

Sportzalen open per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 kan er weer getraind worden met de jeugd tot 19 jaar maar boven deze leeftijd is er nog onduidelijkheid of de sportaccommodatie beschikbaar is. Tot nog toe (16 augustus) heeft de gemeente niet gereageerd op de vragen.

Door de regels, zoals de 1.5 meter afstandsregel in acht te nemen, is er zoals jullie hebben ervaren nagedacht over een trainingsmethode zonder contact. De oplossing was buiten te trainen in aangepaste vorm, echter blijft buiten trainen afhankelijk van het weer. Per 16 augustus is het basisonderwijs weer begonnen en daarmee is ook de reguliere vakantie van aikido Dronten te einde. Dit betekent dat er weer gebruik gemaakt van sportzaal De stal vanaf woensdag 18 augustus. In overleg wordt nog besloten of de woensdagavond buiten door blijft gaan zolang dit mogelijk is. Buiten zal dan voornamelijk in het teken van wapen staan.

Aangepaste aikidotraining binnen en/of buiten

Bij binnentraining gebruiken wij matten zodat er getraind wordt op Shiko en Ukemi maar ook op Suwari Waza en Hanmi Handachi technieken. Bij buitentraining liggen er geen matten zodat, om blessures te voorkomen, deze technieken niet toegepast worden. Daardoor komt bij buitentraining alleen wapen aan bod.

Protocol training:

Om binnen en buiten te kunnen trainen dient er natuurlijk wel een protocol gevolgd te worden om besmetting van elkaar te voorkomen. Dit blijft voorlopig nog van kracht. Dit protocol is voornamelijk opgesteld door de overheid die zich houdt aan de adviezen van de experts. Daarom wordt dit streng gevolgd bij het trainen maar ook het protocol van NCO-NSF wordt strikt nageleefd.

 • Als je verkouden bent, hoest, niest, een loopneus of koorts hebt blijf je thuis
 • Als er thuis mensen Coronaverschijnselen hebben of positief getest zijn, blijf je ook thuis
 • Als je in de buurt of in aanraking bent geweest met mensen die Coronaverschijnselen hebben (gehad), blijf je ook gedurende de incubatietijd thuis
 • Je gaat thuis al naar het toilet want je kunt niet naar de wc in het gebouw
 • Je komt en gaat in je trainingskleren want je kunt je niet omkleden in het gebouw
 • Een mondkapje mag maar is niet verplicht
 • Je komt op tijd om je handen te ontsmetten voor aanvang van de training. Dit doen we in groepsverband.
 • Je neemt zelf ontsmettingsmiddel mee om je handen te ontsmetten, mocht je dat vergeten zijn dan kan je dat bij de trainer halen
 • Je blijft op minstens 1,5 meter afstand van de andere leden dus gaat niet stoeien, ravotten of elkaar vastpakken
 • Je geeft elkaar ook geen hand maar groet elkaar op afstand met een buiging
 • Je neemt een handdoekje mee om zweet af te vegen en dat handdoekje stop je steeds onder je kleding
 • Mocht je door inspanning moeten hoesten dan doe je dat in je elleboog
 • De trainer neemt lange bezemstelen mee, langer dan 1,5 meter, om daarmee technieken te kunnen oefenen. Deze bezemstelen zijn al schoongemaakt en worden na de training weer schoongemaakt door de trainer
 • Na het trainen groet je naar elkaar met een buiging en vertrekt naar huis waar je kunt douchen want het gebouw is gesloten
 • Als er vragen zijn dan kan dat na de les op gepaste afstand van elkaar of je stuurt een mail naar de trainer

Voorlopige planning buiten trainen

Omdat buitentraining niet afhankelijk is van de ruimte en beschikbaarheid van de sportzaal, kunnen de trainingsdagen en -tijden vrij ingevuld worden. Wel zijn wij afhankelijk van het weer, dus wordt er alleen getraind als het droog is.

Woensdagavond buitentraining na 18:00 uur

Omdat er getraind wordt op het pleintje achter de sportzaal wordt dit gedaan als er geen kinderen aanwezig zijn. Dit om de kinderen niet tot last te zijn als zij op hun tijden willen spelen of daar aanwezig zijn, maar ook om verstoring van de les en contact met die kinderen te voorkomen. Daarom is besloten te starten na 18:00 uur. De dagen worden naar beschikbaarheid van de leden en in overleg ingevuld. Door de hoge temperaturen is besloten dit op de woensdagavond vanaf 19:00 uur te doen, maar dit is geen regel.

De weersverwachting blijven wisselvallig maar via de groepsapp kan aangegeven worden of je komt of niet. Wil je ook in de groepsapp? Stuur dan een mailtje met je naam en mobielnummer.

Voorlopige planning binnentrainen

Sportaccommodatie De Stal is voor aikido weer beschikbaar per 18 augustus 2020. Omdat voorgaande jaren bleek dat voor het volwassen aikido 1 uur eigenlijk te kort is, is besloten dit te verlengen naar 1,5 uur zodra dat mogelijk was met beschikbaarheid. Met ingang van dit jaar is die mogelijk er waardoor de training nu op de vrijdagavond van 18:00 uur tot 19:30 is.

De woensdagmiddag voor de jeugd in het basisonderwijs blijft van 14:00 uur tot 15:00 uur.

Mochten er nog vragen zijn, dan kan je die stellen via de mail, per whatsapp of na de les aan de trainer.

Kyu examen januari 2020 bij Aikido Dronten

Kyu examen januari 2020 bij Aikido Dronten

Examens 10 januari

Op 10 januari 2020 waren de eerste examens voor de leden op de vrijdagavond. Alle leden die mee wilden doen en daarvoor in aanmerking kwamen konden een examen afleggen. Aangezien er ook leden doorgestroomd waren van de kidstraining, konden deze leden ook gelijk laten zien wat zij waard waren.

Omdat het een examen voor leden die zo rond de 12 jaar en ouder betrof, konden zij allen op voor het 6e kyu examen. Bij documenten “Examen” kunt u de eisen terugvinden. De leden Cobie, Mette, Shergo en Robin werden na elkaar op de tatami geroepen zodat er goed gekeken kon worden hoe de gevraagde technieken uitgevoerd werden. Voor Cobie en Mette, die al langer op aikido zitten waren de eisen iets zwaarder, voor Shergo en Robin en met name voor Robin die er net een paar maanden op zit, waren deze eisen wat minder. Er werd bij allen de basistechnieken zoals staan, verplaatsen, rollen en liggen gevraagd. Daarnaast werd Tachi Waza, Aihanmi Ikkyo in zowel omote als ura gevraagd. Hierbij werd bij Cobie, Sergho en Mette gelet of hun stabiliteit maar ook of de passen (de schaatsbeweging c.q. tenkan) goed uitgevoerd werd. Bij allen zag het er voortreffelijk uit zodat zij geslaagd zijn voor het 6e kyu. Robin liet ook zien wat gevraagd werd en gelet op zijn korte aikidoperiode kon niet verwacht worden dat zijn uitvoering gelijk zou zijn als die van de anderen. Toch was het voldoende en ook Robin is geslaagd voor zijn 6e kyu.

Examens 15 januari en 22 januari

Op 15 januari konden Isaija, Martin, Bas, Inge, Laurens, Emma en Max op voor hun examen. Omdat Max niet kon is zijn examen op 22 januari afgenomen. Isaija en Martin zitten er al vanaf het begin op en de rest sinds het nieuwe seizoen. Hierdoor gingen Isaija en Martin op voor een hogere graad en de anderen voor een lagere omdat dit hun eerste examen was. Omdat Bas en Inge volwassenen zijn konden zij bij goed gevolg op voor 6e kyu.

Ook bij dit examen liet ik de kandidaat één voor één opkomen. Om de anderen een reminder te geven van de gevraagde technieken liet ik de “gevorderden” eerst het examen doen. Zo konden zij nog even afkijken.

Zowel Isaija als Martin liet ik meerdere technieken uitvoeren. Dit keer zelfs in Suwari Waza. De nadruk werd ook hier gelegd op Katatedori Aihanmi en uitvoering in omote en ura. Verder werd naar de eerdere technieken gevraagd omdat dit ook een vereiste is bij alle examens. Omdat Isaija de technieken vloeiender en met meer balans uitvoerde is hij geslaagd voor het 7e kyu en Martin voor 8e kyu.

Bas, Inge, Laurens, Emma en Max (later) konden ook op en zij lieten de technieken behorende bij het 14e kyu goed zien. Echter bij de technieken voor het 13e kyu liet Laurens een paar steekjes vallen. Ook na een uitleg en voordoen van mijn kant lukte het hem niet om de techniek uit te voeren. Vandaar dat hij nog even moet oefenen en de volgende keer mogelijk gelijk voor 13e en 12e kyu op kan. Max liet alles vol enthousiasme zien ondanks dat hij de jongste is met 7 jaar. Vermakelijk was zijn Shiko. Alsof hij aan het rennen was zo snel en netjes. Dat beloofd wat voor later. Omdat hij er onregelmatig is kon hij de technieken voor 13e kyu niet laten zien zodat hij dan ook ruimschoots geslaagd voor 14e kyu.

Voor Bas en Inge was het een gemakkelijk examen. Alle basistechnieken werden keurig afgehandeld. Bij Inge kon je zien dat zij erg met het hoofd bezig was want de start van Shiko ging behoorlijk stroef. Maar na een paar verplaatsingen ging ook dit naar verwachting. Beiden zijn dan ook geslaagd voor het 6e kyu.

Op naar het volgende examen.

Gastlessen bij Duykeldam Swifterbant ten einde

Gastlessen bij Duykeldam Swifterbant ten einde

Zie het eerdere bericht onder “Samenwerking sportcoach De Meerpaal met Aikido Dronten” voor de toelichting in welk kader de gastlessen bij de Duykeldam te Swifterbant hebben plaatsgevonden.

Op deze laatste dag waren er minder kinderen dan op de twee voorgaande dagen. Nu waren er 10. Het enthousiasme was er echter niet minder om.

Kickboksschool Aware Sports was als gast

Als gast was mevrouw Pater aanwezig die een kickboksschool voor kinderen aan het oprichten is. Zie de website www.aware-sports.nl voor meer informatie.

Houding, afstand en timing belangrijk bij aikido

Mevrouw Pater was ook voor mij een aangename gast want nu kon ik de basiselementen van aikido, namelijk houding, afstand en timing, goed demonstreren. Het is altijd beter iemand van gelijke lengte voor je te hebben dan een kind.

Allen kinderen deden heerlijk mee. Nadat bij sommigen een extra aanwijzing te hebben gegeven was ook deze laatste kennismakingsles ten einden. Met het vakkenspel aan het einde van de les bleek dat het fanatisme om te winnen toch nog aanwezig was. Van klein tot groot deden hun best om te winnen maar lieten achteraf duidelijk merken te hebben genoten.

Dankwoord

Tot slot van deze driedaagse kennismakingslessen wil ik een dankwoord richten tot André Warners en Lisanne Brouwer van De Meerpaal Dronten die deze lessen mogelijk hebben gemaakt. Ook wil ik basisschool De Duykeldam in Swifterbant danken voor de mogelijkheid hun sportzaaltje te mogen gebruiken

Samenwerking met sportcoach De Meerpaal

Samenwerking met sportcoach De Meerpaal

Samenwerking start in 2018

Tijdens de start van Aikido Dronten in 2018 is er contact geweest met de gemeente Dronten, De Meerpaal en OptiSport. Uit deze contacten is er een goede samenwerking ontstaan die tot op de dag van vandaag nog staat. Zo is er regelmatig contact met deze organisaties over de voortgang, wat wij voor elkaar kunnen beteken en waar wij elkaar kunnen versterken. Met De Meerpaal is er intensief contact met de buurtsportcoaches en wordt er regelmatig van gedachten gewisseld. Zo is er door de sportcoach André Warners op een breed niveau meegedacht om o.a. aikido te promoten.

Vraag in het kader van (S)coolplay

Het programma (S)coolplay omvat de kinderen op de basisscholen kennis te laten maken met verschillende sporten. Dit wordt dan gegeven of georganiseerd met de sportvereningen in Dronten door de sportcoach die verantwoordelijk is voor de desbetreffende deelgemeente. Tijdens een vragenuurtje met de klassen in het basisonderwijs werd André, verantwoordelijk voor Swifterbant, gevraagd of er ook eens een les gegeven kon worden in een vechtsport. Op de vraag waaraan gedacht werd kwamen alle bekende sporten aan bod maar niet aikido. Hierop vroeg André of zij wisten wat aikido is hetgeen ontkennend werd beantwoord. En in het kader van opleiden en meer zicht krijgen welke sporten er zijn, werd ik door André benaderd. De stagiair Lisanne werd ingezet die een afspraak met mij maakte.

Afspraken lessen aikido in Swifterbant

Tijdens het gesprek met Lisanne, waarin uitleg gegeven werd wat aikido inhoudt en wat je ermee kunt doen, werd duidelijk wat de bedoeling was. Kinderen kennis te laten met een andere sport dan de gebruikelijke bodusporten. Hierbij is het uitgangspunt niet te kijken wie de sterkste of de beste is maar juist een les te geven in houding, weerbaarheid en meebewegen. En daar is juist aikido geschikt voor. De afspraak werd gemaakt om niet één les te geven maar drie. Met één les maken de kinderen heel even kennis maar met drie lessen kan je meer bouwen, blijft het meer hangen en wordt het gevoelsmatiger duidelijker wat je met aikido kunt doen. De lessen zouden plaatsvinden in Swifterbant op basisschool De Duykeldam en wel na afloop van lestijden dus in de vrije tijd van de kinderen. De duur zou ca één uur zijn waarbij er een vrije inloop is omdat een aantal kinderen eerst nog naar huis moesten. Hier diende ik dan mijn programma op aan te passen. Na akkoord van mijn kant werden de dagen 12 november 2019, 10 december 2019 en 14 januari 2020 vastgelegd.

Aikido clinic 12 november 2019

Basisschool De Duykeldam was makkelijk te vinden voor mij omdat ik daar in 2018 een gastles mocht verzorgen. Deze gastles was indertijd in de sporthal maar nu was de afspraak in de school de les verzorgen. Omdat de lessen nog gaande waren en ik die niet wilde verstoren ben ik maar op zoek gegaan naar een kleedruimte. Dat werd gevonden in de repro waar ik mij omkleedde. Net op tijd kwam ik die ruimte uit waarna Lisanne en André mij opvingen en naar de kleine gymzaal brachten waar de clinic zou plaatsvinden. Hier waren al een paar kinderen aanwezig zodat ik besloot maar te beginnen en wel zou zien of er nog meer binnen zouden komen. Op de vraag wie bekend is met de naam aikido staken de meeste kinderen hun vinger op. Het bleek dat zij vorig jaar de gastles hadden gevolgd. Samen werden de paar matten uitgelegd die aanwezig waren. Gestart werd met een uitleg hoe je moet rollen. Aangezien er een judoka in de groep zat konden wij samen een aantal voorbeelden laten zien. Gaandeweg werd het wat drukker en na een kwartier waren er 11 kinderen die meededen. Die pasten niet allemaal op de matten dus besloot ik om door te gaan met Kokyu Ho. Lekker op de knietjes tegenover elkaar en oefenen of het lukt. Na wat aanpassingen in hun houding ging dit redelijk. Hierna dan maar in Tachi waza een draai maken waarbij er Ushiro Ryote dori werd geoefend. Dit alleen dat je uit de pakking kwam want voor verdere technieken zou je tenminste moeten kunnen valbreken. Je kent de kinderen immers niet en op eventuele blessures zit niemand te wachten. De tijd zat er bijna op zodat ik besloot met waar de kinderen altijd plezier in hebben en wel het vakkenspel. Na wat uitleg omdat de zaal klein is en er geen direkte lijnen zijn te zien lukte dit aardig. En na het afgroeten gingen de kinderen naar buiten en kon ik even napraten met Lisanne en André. Er waren wel wat foto’s gemaakt maar onbekend is of die vertoond mochten worden ivm met AVG. Om geen problemen te krijgen zal ik die hier dan ook niet plaatsen.

Aikido clinic 10 december 2019

Nu wel op tijd en ruim van te voren de matten uitgelegd. De judoka was ook aanwezig en hielp mee. Na afloop van de reguliere lessen druppelde het langzaam binnen waarna ik begon met groeten naar Ueshiba en gelijk maar met Kokyu Ho startte. Omdat het binnen bleef druppelen ook maar doorgegaan met Ushiro Ryote Dori omdat ook dit de vorige keer geoefend werd. Zo kon ik kijken wat was blijven hangen. Dat viel reuze mee en dat deed mij besluiten om deze techniek helemaal af te maken met Sankyo. Onder begeleiding van Tori moest Uke naar de grond gebracht worden en dan stoppen. Geen klem dus. Toen ook dit goed ging werd er overgegaan op Tachi waza Aihanmi Ikkyo. Zo leerden ze dus om van een pakking van achteren en van voren zich te bevrijden. Ook nu weer afgesloten met een vakkenspel waarna de kinderen na het afgroeten weg gingen. Met Lisanne en André geëvalueerd waaruit bleek dat er nu meer kinderen aanwezig waren dan de vorige keer. De vorige keer 11 en nu 15. Er was dus mond op mond reclame wat een goede zaak is.

Op 14 januari is de laatste les in het kader van (S)coolplay. Ik ben benieuwd hoeveel kinderen en dan zullen komen.

Ter afsluiting mijn dank aan Lisanne en André, de Duykeldam en De Meerpaal om deze clinics te verwezenlijken.

Harrie

Gastles C. Huygensschool Dronten 27 november 2019

Gastles C. Huygensschool Dronten 27 november 2019

Op woensdag 27 november heeft Aikido Dronten een gastles mogen geven op basisschool Christiaan Huygens in Dronten.

Evenals in 2018 zijn een aantal basisscholen benaderd om aikido meer naamsbekendheid te geven door een gastles te geven. In 2018 heeft dat geresulteerd in aikidolessen aan de groepen 7 en 8 van een aantal basisscholen in Dronten waaronder de Christiaan Huygens.

Nieuwe docenten Christiaan Huygens

Omdat er contacten waren met de scholen was het benaderen makkelijk. Echter, de Christiaan Huygensschool was gesloopt en ondergebracht op een andere locatie omdat de nieuwbouw nog niet gereed is. Ook waren de docenten met wie er in 2018 contact was niet meer aanwezig zodat er opnieuw kennis gemaakt moest worden. Deze kennismaking verliep in een open sfeer en al snel was er van beide kanten enthousiasme om een gastles te geven tijdens de gymlessen. Dit zou gebeuren aan twee gecombineerde klassen. Eerst de klassen 6 en 7 waarna dan de klassen 7 en 8 zouden volgen. Aangezien er twee lesuren per gecombineerde klassen waren werd besloten het laatste uur van klas 6/7 te doen en daarna het eerste uur klas 7/8.

Dynamische eerste les met een kleine demonstratie

De les aan klas 6/7 was wat druk omdat er een nieuwe leraar in een vreemde outfit het gymlokaal binnen kwam lopen. Maar na een uitleg over de kleding en het maken van afspraken hoe wij met elkaar om zouden gaan tijdens de les deed iedereen lekker mee. Hier en daar wat speels gedrag maar dat mag want het zijn kinderen en daarbij stond er een nieuwe leraar die altijd uitgeprobeerd wordt. Door wat extra uitleg te geven en de vaart erin te houden door ze tussendoor wat te laten hollen met een vakkenspel, werd dit ondervangen. In deze klas zitten drie kinderen die al aan aikido doen. Twee leden, Martin en Lourens, uit mijn vereniging en één van Aikido Almere. Omdat deze aikidoka’s hun kunnen wilden laten zien heb ik ze een aantal techniekjes laten doen zoals Mae Ukemi, Shiko, Tai sabaki en Tachiwaza Ikkyo. Daarna alle kinderen Ushiro Ryote Dori Ikkyo laten doen wat toch wel persoonlijke uitleg nodig had. Dat de kinderen na de les om wat extra uitleg vroegen en de gymleraar aangaf dat het een leuke dynamische les was, geeft aan dat het geslaagd was.

Tweede les had toch wat meer aandacht

De kinderen van klas 7/8 stonden al klaar. Zij waren evenals klas 6/7 vooraf ingelicht dat er een aikidoles gegeven zou worden. Omdat ik nu niet de klas binnen kwam lopen tijdens de les maar zij binnen kwamen lopen tijdens het afsluiten van de voorgaande les, was de entree voor mij makkelijker en daardoor wat rustiger. Dat er ook wat oudere kinderen in deze gecombineerde klas zitten maakte het nog eenvoudiger. Ik had gelijk de aandacht want de interesse was al opgewekt en na ook hier afspraken gemaakt te hebben kon er gestart worden. In deze klas was een stagiar die ik mooi kan gebruiken als uke. Deze stagiar doet aan Pencak silat waardoor ik niet helemaal rekening met uke hoefde te houden als het zou gaan om een ukemi. Daarbij was het een volwassene zodat het in de ogen van de kinderen eerlijker zou verlopen dan als ik een kind van 10 jaar als uke zou hebben. Na als opwarming ze een paar rondjes had laten lopen werd begonnen met Suwari waza Kokyu ho. Zo konden ze voelen wat uke doet en waar de energie zit. Al snel kon je de macho’s onder de jongens zien. Maar na enige uitleg liep dat ook goed. Op dat moment kwam mijn zoon binnen en kon ik met hem als uke duidelijk laten zien dat als er met kracht en grote weerstand wordt aangevallen aikido juist makkelijker wordt. Je gebruikt immers de energie van de ander. En ook na afloop van deze gastles waren er veel vragen van zowel de leerlingen als de docenten.

Al met al weer prachtige gastlessen kunnen geven in het basisonderwijs.

Met dank aan basisschool Christiaan Huygens dat ik daar gastlessen heb mogen geven en alle medewerking heb gekregen van de sportdocenten.