Kyu examen januari 2020 bij Aikido Dronten

Kyu examen januari 2020 bij Aikido Dronten

Examens 10 januari

Op 10 januari 2020 waren de eerste examens voor de leden op de vrijdagavond. Alle leden die mee wilden doen en daarvoor in aanmerking kwamen konden een examen afleggen. Aangezien er ook leden doorgestroomd waren van de kidstraining, konden deze leden ook gelijk laten zien wat zij waard waren.

Omdat het een examen voor leden die zo rond de 12 jaar en ouder betrof, konden zij allen op voor het 6e kyu examen. Bij documenten “Examen” kunt u de eisen terugvinden. De leden Cobie, Mette, Shergo en Robin werden na elkaar op de tatami geroepen zodat er goed gekeken kon worden hoe de gevraagde technieken uitgevoerd werden. Voor Cobie en Mette, die al langer op aikido zitten waren de eisen iets zwaarder, voor Shergo en Robin en met name voor Robin die er net een paar maanden op zit, waren deze eisen wat minder. Er werd bij allen de basistechnieken zoals staan, verplaatsen, rollen en liggen gevraagd. Daarnaast werd Tachi Waza, Aihanmi Ikkyo in zowel omote als ura gevraagd. Hierbij werd bij Cobie, Sergho en Mette gelet of hun stabiliteit maar ook of de passen (de schaatsbeweging c.q. tenkan) goed uitgevoerd werd. Bij allen zag het er voortreffelijk uit zodat zij geslaagd zijn voor het 6e kyu. Robin liet ook zien wat gevraagd werd en gelet op zijn korte aikidoperiode kon niet verwacht worden dat zijn uitvoering gelijk zou zijn als die van de anderen. Toch was het voldoende en ook Robin is geslaagd voor zijn 6e kyu.

Examens 15 januari en 22 januari

Op 15 januari konden Isaija, Martin, Bas, Inge, Laurens, Emma en Max op voor hun examen. Omdat Max niet kon is zijn examen op 22 januari afgenomen. Isaija en Martin zitten er al vanaf het begin op en de rest sinds het nieuwe seizoen. Hierdoor gingen Isaija en Martin op voor een hogere graad en de anderen voor een lagere omdat dit hun eerste examen was. Omdat Bas en Inge volwassenen zijn konden zij bij goed gevolg op voor 6e kyu.

Ook bij dit examen liet ik de kandidaat één voor één opkomen. Om de anderen een reminder te geven van de gevraagde technieken liet ik de “gevorderden” eerst het examen doen. Zo konden zij nog even afkijken.

Zowel Isaija als Martin liet ik meerdere technieken uitvoeren. Dit keer zelfs in Suwari Waza. De nadruk werd ook hier gelegd op Katatedori Aihanmi en uitvoering in omote en ura. Verder werd naar de eerdere technieken gevraagd omdat dit ook een vereiste is bij alle examens. Omdat Isaija de technieken vloeiender en met meer balans uitvoerde is hij geslaagd voor het 7e kyu en Martin voor 8e kyu.

Bas, Inge, Laurens, Emma en Max (later) konden ook op en zij lieten de technieken behorende bij het 14e kyu goed zien. Echter bij de technieken voor het 13e kyu liet Laurens een paar steekjes vallen. Ook na een uitleg en voordoen van mijn kant lukte het hem niet om de techniek uit te voeren. Vandaar dat hij nog even moet oefenen en de volgende keer mogelijk gelijk voor 13e en 12e kyu op kan. Max liet alles vol enthousiasme zien ondanks dat hij de jongste is met 7 jaar. Vermakelijk was zijn Shiko. Alsof hij aan het rennen was zo snel en netjes. Dat beloofd wat voor later. Omdat hij er onregelmatig is kon hij de technieken voor 13e kyu niet laten zien zodat hij dan ook ruimschoots geslaagd voor 14e kyu.

Voor Bas en Inge was het een gemakkelijk examen. Alle basistechnieken werden keurig afgehandeld. Bij Inge kon je zien dat zij erg met het hoofd bezig was want de start van Shiko ging behoorlijk stroef. Maar na een paar verplaatsingen ging ook dit naar verwachting. Beiden zijn dan ook geslaagd voor het 6e kyu.

Op naar het volgende examen.

Gastlessen bij Duykeldam Swifterbant ten einde

Gastlessen bij Duykeldam Swifterbant ten einde

Zie het eerdere bericht onder “Samenwerking sportcoach De Meerpaal met Aikido Dronten” voor de toelichting in welk kader de gastlessen bij de Duykeldam te Swifterbant hebben plaatsgevonden.

Op deze laatste dag waren er minder kinderen dan op de twee voorgaande dagen. Nu waren er 10. Het enthousiasme was er echter niet minder om.

Kickboksschool Aware Sports was als gast

Als gast was mevrouw Pater aanwezig die een kickboksschool voor kinderen aan het oprichten is. Zie de website www.aware-sports.nl voor meer informatie.

Houding, afstand en timing belangrijk bij aikido

Mevrouw Pater was ook voor mij een aangename gast want nu kon ik de basiselementen van aikido, namelijk houding, afstand en timing, goed demonstreren. Het is altijd beter iemand van gelijke lengte voor je te hebben dan een kind.

Allen kinderen deden heerlijk mee. Nadat bij sommigen een extra aanwijzing te hebben gegeven was ook deze laatste kennismakingsles ten einden. Met het vakkenspel aan het einde van de les bleek dat het fanatisme om te winnen toch nog aanwezig was. Van klein tot groot deden hun best om te winnen maar lieten achteraf duidelijk merken te hebben genoten.

Dankwoord

Tot slot van deze driedaagse kennismakingslessen wil ik een dankwoord richten tot André Warners en Lisanne Brouwer van De Meerpaal Dronten die deze lessen mogelijk hebben gemaakt. Ook wil ik basisschool De Duykeldam in Swifterbant danken voor de mogelijkheid hun sportzaaltje te mogen gebruiken

Samenwerking met sportcoach De Meerpaal

Samenwerking met sportcoach De Meerpaal

Samenwerking start in 2018

Tijdens de start van Aikido Dronten in 2018 is er contact geweest met de gemeente Dronten, De Meerpaal en OptiSport. Uit deze contacten is er een goede samenwerking ontstaan die tot op de dag van vandaag nog staat. Zo is er regelmatig contact met deze organisaties over de voortgang, wat wij voor elkaar kunnen beteken en waar wij elkaar kunnen versterken. Met De Meerpaal is er intensief contact met de buurtsportcoaches en wordt er regelmatig van gedachten gewisseld. Zo is er door de sportcoach André Warners op een breed niveau meegedacht om o.a. aikido te promoten.

Vraag in het kader van (S)coolplay

Het programma (S)coolplay omvat de kinderen op de basisscholen kennis te laten maken met verschillende sporten. Dit wordt dan gegeven of georganiseerd met de sportvereningen in Dronten door de sportcoach die verantwoordelijk is voor de desbetreffende deelgemeente. Tijdens een vragenuurtje met de klassen in het basisonderwijs werd André, verantwoordelijk voor Swifterbant, gevraagd of er ook eens een les gegeven kon worden in een vechtsport. Op de vraag waaraan gedacht werd kwamen alle bekende sporten aan bod maar niet aikido. Hierop vroeg André of zij wisten wat aikido is hetgeen ontkennend werd beantwoord. En in het kader van opleiden en meer zicht krijgen welke sporten er zijn, werd ik door André benaderd. De stagiair Lisanne werd ingezet die een afspraak met mij maakte.

Afspraken lessen aikido in Swifterbant

Tijdens het gesprek met Lisanne, waarin uitleg gegeven werd wat aikido inhoudt en wat je ermee kunt doen, werd duidelijk wat de bedoeling was. Kinderen kennis te laten met een andere sport dan de gebruikelijke bodusporten. Hierbij is het uitgangspunt niet te kijken wie de sterkste of de beste is maar juist een les te geven in houding, weerbaarheid en meebewegen. En daar is juist aikido geschikt voor. De afspraak werd gemaakt om niet één les te geven maar drie. Met één les maken de kinderen heel even kennis maar met drie lessen kan je meer bouwen, blijft het meer hangen en wordt het gevoelsmatiger duidelijker wat je met aikido kunt doen. De lessen zouden plaatsvinden in Swifterbant op basisschool De Duykeldam en wel na afloop van lestijden dus in de vrije tijd van de kinderen. De duur zou ca één uur zijn waarbij er een vrije inloop is omdat een aantal kinderen eerst nog naar huis moesten. Hier diende ik dan mijn programma op aan te passen. Na akkoord van mijn kant werden de dagen 12 november 2019, 10 december 2019 en 14 januari 2020 vastgelegd.

Aikido clinic 12 november 2019

Basisschool De Duykeldam was makkelijk te vinden voor mij omdat ik daar in 2018 een gastles mocht verzorgen. Deze gastles was indertijd in de sporthal maar nu was de afspraak in de school de les verzorgen. Omdat de lessen nog gaande waren en ik die niet wilde verstoren ben ik maar op zoek gegaan naar een kleedruimte. Dat werd gevonden in de repro waar ik mij omkleedde. Net op tijd kwam ik die ruimte uit waarna Lisanne en André mij opvingen en naar de kleine gymzaal brachten waar de clinic zou plaatsvinden. Hier waren al een paar kinderen aanwezig zodat ik besloot maar te beginnen en wel zou zien of er nog meer binnen zouden komen. Op de vraag wie bekend is met de naam aikido staken de meeste kinderen hun vinger op. Het bleek dat zij vorig jaar de gastles hadden gevolgd. Samen werden de paar matten uitgelegd die aanwezig waren. Gestart werd met een uitleg hoe je moet rollen. Aangezien er een judoka in de groep zat konden wij samen een aantal voorbeelden laten zien. Gaandeweg werd het wat drukker en na een kwartier waren er 11 kinderen die meededen. Die pasten niet allemaal op de matten dus besloot ik om door te gaan met Kokyu Ho. Lekker op de knietjes tegenover elkaar en oefenen of het lukt. Na wat aanpassingen in hun houding ging dit redelijk. Hierna dan maar in Tachi waza een draai maken waarbij er Ushiro Ryote dori werd geoefend. Dit alleen dat je uit de pakking kwam want voor verdere technieken zou je tenminste moeten kunnen valbreken. Je kent de kinderen immers niet en op eventuele blessures zit niemand te wachten. De tijd zat er bijna op zodat ik besloot met waar de kinderen altijd plezier in hebben en wel het vakkenspel. Na wat uitleg omdat de zaal klein is en er geen direkte lijnen zijn te zien lukte dit aardig. En na het afgroeten gingen de kinderen naar buiten en kon ik even napraten met Lisanne en André. Er waren wel wat foto’s gemaakt maar onbekend is of die vertoond mochten worden ivm met AVG. Om geen problemen te krijgen zal ik die hier dan ook niet plaatsen.

Aikido clinic 10 december 2019

Nu wel op tijd en ruim van te voren de matten uitgelegd. De judoka was ook aanwezig en hielp mee. Na afloop van de reguliere lessen druppelde het langzaam binnen waarna ik begon met groeten naar Ueshiba en gelijk maar met Kokyu Ho startte. Omdat het binnen bleef druppelen ook maar doorgegaan met Ushiro Ryote Dori omdat ook dit de vorige keer geoefend werd. Zo kon ik kijken wat was blijven hangen. Dat viel reuze mee en dat deed mij besluiten om deze techniek helemaal af te maken met Sankyo. Onder begeleiding van Tori moest Uke naar de grond gebracht worden en dan stoppen. Geen klem dus. Toen ook dit goed ging werd er overgegaan op Tachi waza Aihanmi Ikkyo. Zo leerden ze dus om van een pakking van achteren en van voren zich te bevrijden. Ook nu weer afgesloten met een vakkenspel waarna de kinderen na het afgroeten weg gingen. Met Lisanne en André geëvalueerd waaruit bleek dat er nu meer kinderen aanwezig waren dan de vorige keer. De vorige keer 11 en nu 15. Er was dus mond op mond reclame wat een goede zaak is.

Op 14 januari is de laatste les in het kader van (S)coolplay. Ik ben benieuwd hoeveel kinderen en dan zullen komen.

Ter afsluiting mijn dank aan Lisanne en André, de Duykeldam en De Meerpaal om deze clinics te verwezenlijken.

Harrie

Gastles C. Huygensschool Dronten 27 november 2019

Gastles C. Huygensschool Dronten 27 november 2019

Op woensdag 27 november heeft Aikido Dronten een gastles mogen geven op basisschool Christiaan Huygens in Dronten.

Evenals in 2018 zijn een aantal basisscholen benaderd om aikido meer naamsbekendheid te geven door een gastles te geven. In 2018 heeft dat geresulteerd in aikidolessen aan de groepen 7 en 8 van een aantal basisscholen in Dronten waaronder de Christiaan Huygens.

Nieuwe docenten Christiaan Huygens

Omdat er contacten waren met de scholen was het benaderen makkelijk. Echter, de Christiaan Huygensschool was gesloopt en ondergebracht op een andere locatie omdat de nieuwbouw nog niet gereed is. Ook waren de docenten met wie er in 2018 contact was niet meer aanwezig zodat er opnieuw kennis gemaakt moest worden. Deze kennismaking verliep in een open sfeer en al snel was er van beide kanten enthousiasme om een gastles te geven tijdens de gymlessen. Dit zou gebeuren aan twee gecombineerde klassen. Eerst de klassen 6 en 7 waarna dan de klassen 7 en 8 zouden volgen. Aangezien er twee lesuren per gecombineerde klassen waren werd besloten het laatste uur van klas 6/7 te doen en daarna het eerste uur klas 7/8.

Dynamische eerste les met een kleine demonstratie

De les aan klas 6/7 was wat druk omdat er een nieuwe leraar in een vreemde outfit het gymlokaal binnen kwam lopen. Maar na een uitleg over de kleding en het maken van afspraken hoe wij met elkaar om zouden gaan tijdens de les deed iedereen lekker mee. Hier en daar wat speels gedrag maar dat mag want het zijn kinderen en daarbij stond er een nieuwe leraar die altijd uitgeprobeerd wordt. Door wat extra uitleg te geven en de vaart erin te houden door ze tussendoor wat te laten hollen met een vakkenspel, werd dit ondervangen. In deze klas zitten drie kinderen die al aan aikido doen. Twee leden, Martin en Lourens, uit mijn vereniging en één van Aikido Almere. Omdat deze aikidoka’s hun kunnen wilden laten zien heb ik ze een aantal techniekjes laten doen zoals Mae Ukemi, Shiko, Tai sabaki en Tachiwaza Ikkyo. Daarna alle kinderen Ushiro Ryote Dori Ikkyo laten doen wat toch wel persoonlijke uitleg nodig had. Dat de kinderen na de les om wat extra uitleg vroegen en de gymleraar aangaf dat het een leuke dynamische les was, geeft aan dat het geslaagd was.

Tweede les had toch wat meer aandacht

De kinderen van klas 7/8 stonden al klaar. Zij waren evenals klas 6/7 vooraf ingelicht dat er een aikidoles gegeven zou worden. Omdat ik nu niet de klas binnen kwam lopen tijdens de les maar zij binnen kwamen lopen tijdens het afsluiten van de voorgaande les, was de entree voor mij makkelijker en daardoor wat rustiger. Dat er ook wat oudere kinderen in deze gecombineerde klas zitten maakte het nog eenvoudiger. Ik had gelijk de aandacht want de interesse was al opgewekt en na ook hier afspraken gemaakt te hebben kon er gestart worden. In deze klas was een stagiar die ik mooi kan gebruiken als uke. Deze stagiar doet aan Pencak silat waardoor ik niet helemaal rekening met uke hoefde te houden als het zou gaan om een ukemi. Daarbij was het een volwassene zodat het in de ogen van de kinderen eerlijker zou verlopen dan als ik een kind van 10 jaar als uke zou hebben. Na als opwarming ze een paar rondjes had laten lopen werd begonnen met Suwari waza Kokyu ho. Zo konden ze voelen wat uke doet en waar de energie zit. Al snel kon je de macho’s onder de jongens zien. Maar na enige uitleg liep dat ook goed. Op dat moment kwam mijn zoon binnen en kon ik met hem als uke duidelijk laten zien dat als er met kracht en grote weerstand wordt aangevallen aikido juist makkelijker wordt. Je gebruikt immers de energie van de ander. En ook na afloop van deze gastles waren er veel vragen van zowel de leerlingen als de docenten.

Al met al weer prachtige gastlessen kunnen geven in het basisonderwijs.

Met dank aan basisschool Christiaan Huygens dat ik daar gastlessen heb mogen geven en alle medewerking heb gekregen van de sportdocenten.

60 jaar Aikido in Nederland

60 jaar Aikido in Nederland

Ruim voordat het evenement 60 jaar Aikido in Nederland zou plaatsvinden, werd ik benaderd door Sachien Raghoe Sensei (Dojocho van Aikidocentrum Rotterdam) met wie AikidoDronten een verbond heeft. Er werd gevraagd of ik kon assisteren met het fotograferen hetgeen in zou houden dat ik niet aan alle trainingen deel zou kunnen nemen. Hierover hoefde ik niet lang na te denken want om aan alle lessen deel te nemen is niet meer op te brengen door mij.

Omdat ik de lessen op 26 juli wel wilde meemaken, aangezien dit de eerste les van de Dojocho zou zijn en nog wel op een vrijdag was waarbij ik minder deelenemers verwachtte, heb ik mijn zoon gevraagd om te fotograferen. Hierdoor zou er geen les gemist worden wat foto’s betreft.

Eertse lid aikido bij ASVDbudo

Bij binnenkomst van de sporthal in Almere was het even zoeken want er stonden een aantal mobiele balie’s. En terwijl ik daar stond werd ik benaderd door een oud lid van aikido dronten. Huy was een lid van het eerste uur tijdens de oprichting en ik kende hem ook nog vanuit mijn voorzitterschap bij ASVD-judo. Omdat hij uit Dronten verhuisde is hij gaan trainen in Zwolle bij Ryushikan. Even daarna werd ik door Huy voorgesteld aan zijn leraar Hubert Ravensberg Sensei. Tijdens die kennismaking kreeg ik te horen dat Huy in december voor shodan op gaat en dat ik uitgenodigd ben om daarbij aanwezig te zijn. Voelde mij vereerd en heb dus niet geweigerd.

Veel bekende gezichten

Na het omkleden de tatami opgegaan. En ondanks dat er verschillende stijlen aikido vertegenwoordigd waren zag ik toch heel veel bekende gezichten. Of is mijn gezicht zo bekend geworden door mijn omzwervingen binnen aikido Nederland? Wie ik wel mistte aan bekende gezichten waren de aikidoka’s uit mijn starttijd met aikido. De leden van de JBN. Maar ja, die zijn dan ook niet verbonden aan Aikido Nederland bij mijn weten.

Opening door Wilko Vriesman Shihan

Het evenement werd geopend door Wilko Vriesman Shihan die memoreerde dat het erg lastig was om de start van aikido in Nederland te achterhalen, maar een gedateerde foto uit 1959 waarop iemand met een hakama stond is gebruikt om de start op te tekenen.

Start lesprogramma door Hubert Ravensberg Sensei

De start van het lesprogramma werd geopend door Hubert Sensei. En gelijk bij de warming up bleek al dat het een andere stijl is. Niet dat het verkeerd is, maar het was voor mij een totaal andere opwarming. Ook de technieken waren bij entree anders dan ik gewend ben. Een leermoment dus waarbij het bij mij vertaald werd als “Oh, zo kan het ook”. De verdere uitvoering tot het in bedwang houden van Uke is dan weer gelijk. Zou ook vreemd zijn als dat anders zou zijn. Na afloop van deze les nog even met Ravensberg Sensei gesproken en een losse afspraak gemaakt eens bij hem te komen kijken/trainen. Dat gaat zeker eens gebeuren.

2e les verzorgd door Wilko Vriesman Shihan

De tweede les werd verzorgd door Wilko Shihan Shihan. En aangezien ik bij hem train was er alleen maar herkenning. Voor mij een heerlijke les omdat ik minder in het hoofd zat aangezien ik de technieken ken. Niet dat ik ze goed uitvoer maar ik hoefde minder na te denken dan bij de eerste les.

3e les verzorgd door de Dojocho

De laatste les van de dag werd verzorgd door de Dojocho. De achterkleinzoon van de oprichter Ueshiba. De vertaling vanuit het Japans naar het Engels werd verzorgd door Satomi Ishikawa Sensei. Maar goed ook dat er een vertaling bij was want alleen met kijken kwam ik er niet. Alhoewel de Dojocho met de basisbewegingen startte moest ik toch terug naar het begin van mijn aikidotijd. Het bleek dat er toch wat “eigens” in mijn bewegingen was geslopen die niet helemaal correct zijn. Mijn conclusie is dan ook dat het altijd nuttig en leerzaam is om naar dergelijke stages te gaan die verzorgd worden door de hogere leraren.

Foto impressie op FaceBook

Voor een foto-impressie wordt verwezen naar het Aikido Insight Magazine op Facebook. https://www.facebook.com/AikidoInsight/

Op naar het volgende evenement dus.

60 jaar Aikido in Nederland

60 jaar Aikido in Nederland

Van vrijdag 26 juli 2019 t/m zondag 28 juli 2019 wordt er in Topsportcentrum Almere 60 jaar aikido in Nederland gevierd.

Het adres is Pierre de Coubertinplein 4, 1362 LB Almere

Meer informatie is te vinden op de poster hieronder.

Afbeelding kan het volgende bevatten: 1 persoon, tekst