Covid-19 of beter bekend als het Corona-virus zorgde voor een lock-down in Nederland. Dit hield in dat alle horeca, bedrijven, sportverenigingen etc. verboden werden hun activiteiten uit te blijven voeren. Dit alles om de verspreiding van het virus te voorkomen.

Contactsporten per 1 juli 2020 weer toegestaan onder bepaalde voorwaarden

In de loop van afgelopen maanden werd er beetje bij beetje door de overheid besloten om de lock-down daar te versoepelen waar dat mogelijk was en waar de besmetting minder risico liep. Sporten waarbij je met elkaar in contact kunt komen, bleven echter verboden om te beoefenen of te trainen tot 1 juli 2020. Budosport is daar een onderdeel van. Per 1 juli 2020 zijn contactsporten tot 19 jaar weer toegestaan. Hoe dit voor aikido zit vanaf 19 jaar is nog niet voor 100% duidelijk zodat die vraag is uitgezet bij de gemeente. De gemeente controleert de protocollen en geeft toestemming of bepaalde sporten zijn toegestaan conform de opgestelde protocollen.

Sportzalen open per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 kan er weer getraind worden met de jeugd tot 19 jaar maar boven deze leeftijd is er nog onduidelijkheid of de sportaccommodatie beschikbaar is. Tot nog toe (16 augustus) heeft de gemeente niet gereageerd op de vragen.

Door de regels, zoals de 1.5 meter afstandsregel in acht te nemen, is er zoals jullie hebben ervaren nagedacht over een trainingsmethode zonder contact. De oplossing was buiten te trainen in aangepaste vorm, echter blijft buiten trainen afhankelijk van het weer. Per 16 augustus is het basisonderwijs weer begonnen en daarmee is ook de reguliere vakantie van aikido Dronten te einde. Dit betekent dat er weer gebruik gemaakt van sportzaal De stal vanaf woensdag 18 augustus. In overleg wordt nog besloten of de woensdagavond buiten door blijft gaan zolang dit mogelijk is. Buiten zal dan voornamelijk in het teken van wapen staan.

Aangepaste aikidotraining binnen en/of buiten

Bij binnentraining gebruiken wij matten zodat er getraind wordt op Shiko en Ukemi maar ook op Suwari Waza en Hanmi Handachi technieken. Bij buitentraining liggen er geen matten zodat, om blessures te voorkomen, deze technieken niet toegepast worden. Daardoor komt bij buitentraining alleen wapen aan bod.

Protocol training:

Om binnen en buiten te kunnen trainen dient er natuurlijk wel een protocol gevolgd te worden om besmetting van elkaar te voorkomen. Dit blijft voorlopig nog van kracht. Dit protocol is voornamelijk opgesteld door de overheid die zich houdt aan de adviezen van de experts. Daarom wordt dit streng gevolgd bij het trainen maar ook het protocol van NCO-NSF wordt strikt nageleefd.

 • Als je verkouden bent, hoest, niest, een loopneus of koorts hebt blijf je thuis
 • Als er thuis mensen Coronaverschijnselen hebben of positief getest zijn, blijf je ook thuis
 • Als je in de buurt of in aanraking bent geweest met mensen die Coronaverschijnselen hebben (gehad), blijf je ook gedurende de incubatietijd thuis
 • Je gaat thuis al naar het toilet want je kunt niet naar de wc in het gebouw
 • Je komt en gaat in je trainingskleren want je kunt je niet omkleden in het gebouw
 • Een mondkapje mag maar is niet verplicht
 • Je komt op tijd om je handen te ontsmetten voor aanvang van de training. Dit doen we in groepsverband.
 • Je neemt zelf ontsmettingsmiddel mee om je handen te ontsmetten, mocht je dat vergeten zijn dan kan je dat bij de trainer halen
 • Je blijft op minstens 1,5 meter afstand van de andere leden dus gaat niet stoeien, ravotten of elkaar vastpakken
 • Je geeft elkaar ook geen hand maar groet elkaar op afstand met een buiging
 • Je neemt een handdoekje mee om zweet af te vegen en dat handdoekje stop je steeds onder je kleding
 • Mocht je door inspanning moeten hoesten dan doe je dat in je elleboog
 • De trainer neemt lange bezemstelen mee, langer dan 1,5 meter, om daarmee technieken te kunnen oefenen. Deze bezemstelen zijn al schoongemaakt en worden na de training weer schoongemaakt door de trainer
 • Na het trainen groet je naar elkaar met een buiging en vertrekt naar huis waar je kunt douchen want het gebouw is gesloten
 • Als er vragen zijn dan kan dat na de les op gepaste afstand van elkaar of je stuurt een mail naar de trainer

Voorlopige planning buiten trainen

Omdat buitentraining niet afhankelijk is van de ruimte en beschikbaarheid van de sportzaal, kunnen de trainingsdagen en -tijden vrij ingevuld worden. Wel zijn wij afhankelijk van het weer, dus wordt er alleen getraind als het droog is.

Woensdagavond buitentraining na 18:00 uur

Omdat er getraind wordt op het pleintje achter de sportzaal wordt dit gedaan als er geen kinderen aanwezig zijn. Dit om de kinderen niet tot last te zijn als zij op hun tijden willen spelen of daar aanwezig zijn, maar ook om verstoring van de les en contact met die kinderen te voorkomen. Daarom is besloten te starten na 18:00 uur. De dagen worden naar beschikbaarheid van de leden en in overleg ingevuld. Door de hoge temperaturen is besloten dit op de woensdagavond vanaf 19:00 uur te doen, maar dit is geen regel.

De weersverwachting blijven wisselvallig maar via de groepsapp kan aangegeven worden of je komt of niet. Wil je ook in de groepsapp? Stuur dan een mailtje met je naam en mobielnummer.

Voorlopige planning binnentrainen

Sportaccommodatie De Stal is voor aikido weer beschikbaar per 18 augustus 2020. Omdat voorgaande jaren bleek dat voor het volwassen aikido 1 uur eigenlijk te kort is, is besloten dit te verlengen naar 1,5 uur zodra dat mogelijk was met beschikbaarheid. Met ingang van dit jaar is die mogelijk er waardoor de training nu op de vrijdagavond van 18:00 uur tot 19:30 is.

De woensdagmiddag voor de jeugd in het basisonderwijs blijft van 14:00 uur tot 15:00 uur.

Mochten er nog vragen zijn, dan kan je die stellen via de mail, per whatsapp of na de les aan de trainer.