Na de start van Aikido in 2011 bleek al snel dat er behoefte was aan een tweede trainingsavond.

Aangezien er maar één trainer is die ook allerlei drukke bezigheden heeft en dat de zaal redelijk bezet was met zowel Judo als andere activiteiten, kon de behoefte toen niet ingevuld worden. Op aangeven van de trainer dat er inmiddels mogelijkheden waren, is in de bestuursvergadering van oktober 2012 en na overleg met alle trainers besloten wat te gaan schuiven met de judotijden binnen de zaalbezetting.

Tijdens het overleg tussen trainers en bestuur is besloten de ingangsdatum op vrijdag 2 november in te laten gaan.

Hiermee heeft Aikido dan twee lesavonden.
Maandagavond van 20:00 tot 22:00 uur
Vrijdagavond van 20:30 tot 21:30 uur

De maandelijkse contributie voor Aikido bedraagt € 14,50 voor één avond les per week.
Voor een extra les per week betaal je € 7,50 per maand extra. Zie ook de website.

Namens het bestuur,
Harrie Sparendam