Samenwerking start in 2018

Tijdens de start van Aikido Dronten in 2018 is er contact geweest met de gemeente Dronten, De Meerpaal en OptiSport. Uit deze contacten is er een goede samenwerking ontstaan die tot op de dag van vandaag nog staat. Zo is er regelmatig contact met deze organisaties over de voortgang, wat wij voor elkaar kunnen beteken en waar wij elkaar kunnen versterken. Met De Meerpaal is er intensief contact met de buurtsportcoaches en wordt er regelmatig van gedachten gewisseld. Zo is er door de sportcoach André Warners op een breed niveau meegedacht om o.a. aikido te promoten.

Vraag in het kader van (S)coolplay

Het programma (S)coolplay omvat de kinderen op de basisscholen kennis te laten maken met verschillende sporten. Dit wordt dan gegeven of georganiseerd met de sportvereningen in Dronten door de sportcoach die verantwoordelijk is voor de desbetreffende deelgemeente. Tijdens een vragenuurtje met de klassen in het basisonderwijs werd André, verantwoordelijk voor Swifterbant, gevraagd of er ook eens een les gegeven kon worden in een vechtsport. Op de vraag waaraan gedacht werd kwamen alle bekende sporten aan bod maar niet aikido. Hierop vroeg André of zij wisten wat aikido is hetgeen ontkennend werd beantwoord. En in het kader van opleiden en meer zicht krijgen welke sporten er zijn, werd ik door André benaderd. De stagiair Lisanne werd ingezet die een afspraak met mij maakte.

Afspraken lessen aikido in Swifterbant

Tijdens het gesprek met Lisanne, waarin uitleg gegeven werd wat aikido inhoudt en wat je ermee kunt doen, werd duidelijk wat de bedoeling was. Kinderen kennis te laten met een andere sport dan de gebruikelijke bodusporten. Hierbij is het uitgangspunt niet te kijken wie de sterkste of de beste is maar juist een les te geven in houding, weerbaarheid en meebewegen. En daar is juist aikido geschikt voor. De afspraak werd gemaakt om niet één les te geven maar drie. Met één les maken de kinderen heel even kennis maar met drie lessen kan je meer bouwen, blijft het meer hangen en wordt het gevoelsmatiger duidelijker wat je met aikido kunt doen. De lessen zouden plaatsvinden in Swifterbant op basisschool De Duykeldam en wel na afloop van lestijden dus in de vrije tijd van de kinderen. De duur zou ca één uur zijn waarbij er een vrije inloop is omdat een aantal kinderen eerst nog naar huis moesten. Hier diende ik dan mijn programma op aan te passen. Na akkoord van mijn kant werden de dagen 12 november 2019, 10 december 2019 en 14 januari 2020 vastgelegd.

Aikido clinic 12 november 2019

Basisschool De Duykeldam was makkelijk te vinden voor mij omdat ik daar in 2018 een gastles mocht verzorgen. Deze gastles was indertijd in de sporthal maar nu was de afspraak in de school de les verzorgen. Omdat de lessen nog gaande waren en ik die niet wilde verstoren ben ik maar op zoek gegaan naar een kleedruimte. Dat werd gevonden in de repro waar ik mij omkleedde. Net op tijd kwam ik die ruimte uit waarna Lisanne en André mij opvingen en naar de kleine gymzaal brachten waar de clinic zou plaatsvinden. Hier waren al een paar kinderen aanwezig zodat ik besloot maar te beginnen en wel zou zien of er nog meer binnen zouden komen. Op de vraag wie bekend is met de naam aikido staken de meeste kinderen hun vinger op. Het bleek dat zij vorig jaar de gastles hadden gevolgd. Samen werden de paar matten uitgelegd die aanwezig waren. Gestart werd met een uitleg hoe je moet rollen. Aangezien er een judoka in de groep zat konden wij samen een aantal voorbeelden laten zien. Gaandeweg werd het wat drukker en na een kwartier waren er 11 kinderen die meededen. Die pasten niet allemaal op de matten dus besloot ik om door te gaan met Kokyu Ho. Lekker op de knietjes tegenover elkaar en oefenen of het lukt. Na wat aanpassingen in hun houding ging dit redelijk. Hierna dan maar in Tachi waza een draai maken waarbij er Ushiro Ryote dori werd geoefend. Dit alleen dat je uit de pakking kwam want voor verdere technieken zou je tenminste moeten kunnen valbreken. Je kent de kinderen immers niet en op eventuele blessures zit niemand te wachten. De tijd zat er bijna op zodat ik besloot met waar de kinderen altijd plezier in hebben en wel het vakkenspel. Na wat uitleg omdat de zaal klein is en er geen direkte lijnen zijn te zien lukte dit aardig. En na het afgroeten gingen de kinderen naar buiten en kon ik even napraten met Lisanne en André. Er waren wel wat foto’s gemaakt maar onbekend is of die vertoond mochten worden ivm met AVG. Om geen problemen te krijgen zal ik die hier dan ook niet plaatsen.

Aikido clinic 10 december 2019

Nu wel op tijd en ruim van te voren de matten uitgelegd. De judoka was ook aanwezig en hielp mee. Na afloop van de reguliere lessen druppelde het langzaam binnen waarna ik begon met groeten naar Ueshiba en gelijk maar met Kokyu Ho startte. Omdat het binnen bleef druppelen ook maar doorgegaan met Ushiro Ryote Dori omdat ook dit de vorige keer geoefend werd. Zo kon ik kijken wat was blijven hangen. Dat viel reuze mee en dat deed mij besluiten om deze techniek helemaal af te maken met Sankyo. Onder begeleiding van Tori moest Uke naar de grond gebracht worden en dan stoppen. Geen klem dus. Toen ook dit goed ging werd er overgegaan op Tachi waza Aihanmi Ikkyo. Zo leerden ze dus om van een pakking van achteren en van voren zich te bevrijden. Ook nu weer afgesloten met een vakkenspel waarna de kinderen na het afgroeten weg gingen. Met Lisanne en André geëvalueerd waaruit bleek dat er nu meer kinderen aanwezig waren dan de vorige keer. De vorige keer 11 en nu 15. Er was dus mond op mond reclame wat een goede zaak is.

Op 14 januari is de laatste les in het kader van (S)coolplay. Ik ben benieuwd hoeveel kinderen en dan zullen komen.

Ter afsluiting mijn dank aan Lisanne en André, de Duykeldam en De Meerpaal om deze clinics te verwezenlijken.

Harrie